Skeppshults Industri AB     Tvättanläggningar
Vi marknadsför och säljer all utrustning inom industriell tvättning med automatisk hantering. Avfettning från alkaliska system till alkoholanläggningar och ultraljudsystem för extrema renhetskrav. 

 • Filter och filtersystem
  Utrustning för vätskefiltrering från standardfilter(påsfilter) till ultrafilter.  

 • Fixturer
  Vi tillverkar och säljer fixturer till ytbehandlingsindustrin. 

 • Tvättkemi
  Vi leverarar tvättkemi anpassad för alla anläggningstyper. Miljöanpassade industrikemikalier
  för industriell tvättning och trumling 

 • Systemdesign
  Design av tvättanläggningar med tillhörande utrustning och tvättkemi anpassade till kundens behov.

 • Våra kunder återfinns över hela Sverige tex inom plåtpressning, svarvning, ytbehandling, lackering, underleverantörer
  till fordonsindustri, däck- och maskin-service.